Twitter Rijksoverheid

Het binnenhof Den Haag

Het laatste Nederlandse Rijksoverheid nieuws:

Politiek Den Haag

Den Haag is een stad van ongeveer 545.000 inwoners van Nederland, zetel van het parlement en de deelstaatregering. De derde grootste stad van het land, het is tevens een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Sinds 1831 is het de residentie van het Koninklijk Huis der Nederlanden.

In Den Haag wonen meer dan 26.000 buitenlanders, van wie de meesten in dienst zijn van internationale organisaties, multinationals en diverse juridische en diplomatieke instanties. De stad is de thuisbasis van alle buitenlandse ambassades die in Nederland aanwezig zijn en biedt onderdak aan tal van internationale organisaties, zoals het Internationaal Gerechtshof, de belangrijkste rechterlijke instantie van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof, Europol en Eurojust.

Binnenhof Den Haag

Het Binnenhof is een architectonisch complex in Den Haag, sinds 1446 de zetel van de vergaderingen van de Staten-Generaal, het Nederlandse parlement en eeuwenlang het centrum van het politieke leven van het land.